Bibliografija obrta (od siječnja 1992. do ožujka 2013. godine)

adresa: Vukovarska 16, 43000 BJELOVAR

tel: 043 214 460

mob: 098 436 050

fax: 043 214 284

Obrt obavlja radove i usluge izrade studija, projektiranja i nadzor u urbanom šumarstvu, hortikulturi, šumarstvu, zaštiti okoliša, izrade lovnogospodarskih osnova, programa i usluga u lovnom gospodarstvu, izdavaštvu, web dizajna, ostalo savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software). Bjelovar, 8. kolovoza 2008. BIBLIOGRAFIJA 12. / 1992. – 7. / 2008

e-mali: pres@pres.hr